Hakkımızda

Birimimiz; Belediyemiz personellerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.
 
Görevimiz; Teknolojiyi en üst seviyede takip ederek, sistem, yazılım, web, ağ (network) ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesini sağlamak. 
 
Görevlerimiz arasında; Belediyemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli projelerin planlanması, ihale süreçlerinde rapor hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
Belediyemiz internet ağını tüm birimlere işletimini sağlamak,
Belediyemizde bulunan tüm bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin bakım ve onarımını sağlamak,
Belediyemizdeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak,
Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,
Belediye personelinin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, ve çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmalarını yapmak,
Kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak,
 
Hedefimiz; Belediyemizin nitelikli belediyeler arasında yer almasını sağlamak için, Bilgi İşlem Birimi olarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından Belediyeler arasında en üst sıraya yerleşmek, bilişim alanında gerekli desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır.