Müdürlük Adı Sorumlu Amir e-Posta Telefon
Fax
       
Özel Kalem Md. Hakan İŞCAN ozelkalem@edirne.bel.tr 0284 225 10 24
0284 214 80 63
       
Yazı İşleri Md. Erdinç MİLON yaziislerimd@edirne.bel.tr 0284 214 55 53
-
       
Fen İşleri Md. Sunay CİĞERCİ fenislerimd@edirne.bel.tr 0284 212 09 20
0284 213 53 47
       
Mali Hizmetler Md. Ruhi TAKINDI hesapmd@edirne.bel.tr 0284 214 77 25
0284 212 09 12
       
İmar ve Şehircilik Md. Dinçer ASAR imarmd@edirne.bel.tr 0284 225 43 46
-
       
İtfaiye Md. Aydın BASKAK itfaiyemd@edirne.bel.tr 0284 225 46 13
0284 212 71 05
       
Zabıta Md. Mustafa ZOGO zabitamd@edirne.bel.tr 0284 225 40 33
-
       
Çevre Koruma ve Kontrol Md. M.Safa PİRKO cevrekorumamd@edirne.bel.tr 0284 213 51 51
-
       
Temizlik İşleri Md. M.Safa PİRKO temizlikmd@edirne.bel.tr 0284 225 10 57
0284 214 19 04
       
Veteriner İşleri Md. Recep
DAĞDEVİREN
veterinermd@edirne.bel.tr 0284 212 09 79
0284 225 11 28
       
İşletme ve İştirakler Md. Nurten CEZAYİR isletmeistiraklermd@edirne.bel.tr 0284 214 77 25
-
       
Emlak ve İstimlak Md. Sedat KAYA emlakkamumd@edirne.bel.tr 0284 214 66 81
-
       
Kültür ve Sosyal İşler Md. Hasan AVCI kulturmd@edirne.bel.tr 0284 212 09 95
0284 213 70 00
       
Ulaşım Hizmetleri Md. Erdal UYGUN trafikmd@edirne.bel.tr 0284 225 19 78
0284 214 23 73
       
Su ve Kanalizasyon Md. Sadi KİREZCİ sukanalmd@edirne.bel.tr 0284 212 09 13
0284 213 91 50
       
Hal Md. Mehmet SEVİNİR halmd@edirne.bel.tr 0284 225 64 44
0284 214 26 35
       
Park ve Bahçeler Md. Ö.Hakan SAVAŞÇI parkbahcemd@edirne.bel.tr 0284 224 60 86
-
       
Hukuk İşleri Md. Suat KARLUVA hukukmd@edirne.bel.tr 0284 225 32 29
-
       
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Özlem TAKINDI basinmd@edirne.bel.tr 0284 214 80 61
-
       
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. İlknur AKTAŞ personelmd@edirne.bel.tr 0284 213 91 49
-